Een efficiënte afsluittechniek (werkt in ieder gesprek)